Ofte stilte spørsmål

Ja, vi er alltids på utkikk etter nye ressurser som kan bidra med noe i teamet vårt. Men vi har en del krav du må oppfylle. Du kan lese mer om dette her.

Hvis vi kunne besvart dette spørsmålet så hadde vi kanskje ikke drevet med det vi gjør. Det er nettopp dette vi undersøker og prøver å forstå. Begrepet spøkelser er også et begrep som blir brukt i et litt vidt spekter av hendelser man oppfatter som uforklarlige. Mange sier for eksempel "her spøker det" og sikter egentlig til at det bare skjer ting man ikke kan forklare, men det er en lang vei å gå fra å si det, til å mene at det er døde mennesker som går igjen. Når det er nevnt så har vi etter mange år i feltet hatt mange rare opplevelser som vi ikke helt klarer å forklare. Men om det er "spøkelser" har vi ikke et endelig svar på.

Nei, vi utfører alle våre oppdrag helt gratis. Men på grunn av dette så betyr det også at vi har begrenset med kapasitet og økonomi til å reise rundt. Vi kan derfor ikke si ja til alle forespørsler vi mottar. Når vi vurderer et oppdrag så ser vi på for eksempel hyppighet av hendelser, om det er flere personer enn en person som har opplevelser, hva slags type hendelser, og hvor lang tid det er siden sist hendelse.

Vi kan ikke ta med personer utenom teamet vårt på private undersøkelser, men det hender at vi har arrangement og større oppdrag hvor vi inviterer besøkende. Følg med på vår Facebook side for å få oppdateringer når slikt planlegges, de første som tar kontakt er de vi prioriterer å ta med.

Her er det veldig mange som har individuelle opplevelser som er av helt forskjellig karakter. Men tror de fleste i teamet (med unntak av de som lider av araknofobi) er enige om at det mest skremmende er når man føler man blir berørt av noe som man ikke kan se.

For å bli en del av teamet vårt må du være fyllt 18 år. Dette er fordi du må være myndig og ansvarlig for deg selv og egne handlinger. Vi gjennomfører oppdrag på steder som kan innebære risiko for egen helse, og da må det være på eget ansvar at man deltar.

Vi har litt forskjellige fremgangsmetoder avhengig av type oppdrag. Når det gjelder private oppdrag så er det ofte vi tilpasser oss en del i forhold til oppdragsgiver. Men vi trenger tilgang på stedet over en kveld og helst litt utover natten. Det beste for oss er at stedet er tomt for andre personer, men dersom man har et stort ønske om å være tilstede så kan vi tilpasse oss det, bare vi har kontrollerte omgivelser så vi ikke mistolker for eksempel lyder på opptak i ettertid. I ettertid av gjennomføringen av en undersøkelse så går vi igjennom alle opptak vi har gjort, og returnerer tilbake til stedet for å vise frem funn på opptak og forklare hva vi opplevde. På andre type store oppdrag kan det være videoproduksjon som har et større fokus.

Fordi vi er redde for å se spøkelser? :-) Nei, det er faktisk flere grunner til dette. Veldig mange historier om spesielle opplevelser har foregått på kveld eller natt, og da blir det også naturlig at vi gjennomfører undersøkelser når det skal være størst sannsynlighet for at noe skjer. I tillegg så er det også enklere for oss å ha kontroll på skygger og rare lysfenomener, når vi kun har en lyskilde (infrarødt lys fra kamera). Det er også naturlig roligere og mindre støy, spesielt i byområder.

Vi bruker å eksperimentere med veldig mye forskjellig type teknisk utstyr. Men det aller viktigste vi bruker er kamera og lydopptakere. Det vi i utgangspunktet er ute etter å dokumentere er gjenskapning av opplevelser som har skjedd tidligere. Også er det mer avanserte måleinstrumenter som kan hjelpe oss med å dokumentere for eksempel energi i forskjellig form (statisk, elektromagnetisk, etc.).

På private oppdrag kan boligeier være tilstede hvis ønskelig. Men desto færre folk tilstede, desto bedre og mer kontrollerte undersøkelser får vi gjort.

Nei. Vår oppgave og formål er å undersøke og dokumentere. Dersom vi gjennomfører en undersøkelse og man ønsker en eller annen form for rensing i ettertid så har vi kontakter vi kan henvise til, men uten at vi garanterer noen form for effekt ut av det.

Ja. Vi kan gjennomføre oppdrag helt uten publisitet. En god del av oppdragene vi har gjennomført vil du ikke finne noe informasjon om.

Gruppen ble startet opp i 2009, men medlemmer har endret seg opp igjennom årene og derfor er det flere medlemmer i teamet som ikke har vært medlem siden oppstart men søkt seg inn i ettertid.

Se informasjonsboksen. Antallet inkluderer ikke alle type oppdrag så det er ikke 100% nøyaktig.

Nei. Vi har utviklet egne systemer som gjør at vi kan sitte hjemme hver for oss og se igjennom opptak og logge/klippe filer etc.

Dette varierer veldig. På grunn av situasjonen med Covid-19 nå så har vi satt alle privatoppdrag på pause. Hvis det er ekstreme tilfeller som haster så kan vi ha muligheten til å gjøre noen prioriteringer.

Dette tilpasser vi stedene vi undersøker. Små bolighus trenger ikke mange personer, da stiller vi ofte med 2-4 personer. Mens store oppdrag kan vi kjøre fullt team.

Vi forsøker å finne forklaringer på alt som skjer og gi deg dokumentasjon på spesielle hendelser. Hvis du ønsker å forsøke noen form for "husrens" så er ikke dette noe vi gjør, men kan gi deg referanser til personer som gjør dette. Det er imidlertidig ikke noe vi kan anbefale eller påstå virkningen av.

Det er dette vi stadig jakter på, og prøver å teste ut nye metoder og utstyr. Mange forskjellige begrep blir brukt her også. Hva "energier" faktisk er, det er et åpent spørsmål. Men vi har fått respons både i form av lyd/stemmer og respons på forskjellig type måleinstrumenter. Men du trenger ikke noe mer komplisert enn et kamera eller en mobil for å ta lydopptak, for deretter å høre igjennom og se om du fanget opp noe du ikke oppfattet der og da.

Det er et kamera som fanger opp IR (infrarødt) lys, slik at man kan filme i mørket. IR er utenfor spekteret som våre øyne ser, og oppfattes derfor kun på kamera.

Hva slags type utstyr vi benytter varierer fra sted til sted, hvor blant annet størrelse spiller inn. På store lokasjoner kan det være vi rigger opp fullt overvåkingssystem.

Det er ikke mulig per i dag, men det er under vurdering.

Gruppen ble startet opp av ren nysgjerrighet. Når man hører mye historier som er veldig spesielle fra folk man kjenner så får man lyst til å oppleve det selv. Det var slik det hele startet.

Dersom det er slik at energier er døde personer som går igjen, så virker det som om årsaken til det er at de har en tilknytning til enten stedet eller personene vi besøker. Logisk sett så er det derfor ingen grunn til at noe skal følge en tilfeldig person som besøker et sted med hjem. Men det her er ikke noe vi har noe fasitsvar på annet enn å bygge det på egen erfaring.

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig så er det større sjanse for at vi kan få planlagt og avsatt tid til det. Vi stiller opp så sant vi har tid og mulighet, og det er noe vi har gjort ganske mye av.

Vi selger ikke utstyr, men det er mange forskjellige steder man kan kjøpe dette. Det viktigste man har er et videokamera og en god lyd-opptaker. Hvis man er ute etter utstyr laget spesifikt for spøkelsesjakt så finner man dette på for eksempel ghoststop (vi har ingen avtale/inntekt på denne referansen).

Nei, vi besøker ikke steder uten å innhente tillatelse. Eierne av Lier har ikke vært interessert, og stedet har derfor ikke vært aktuelt.

Hva er det for et spørsmål? Uten selvfølgelig.