Medlemsskap

Krav til medlemmer
 • Tid
  Dette er en tidkrevende hobby som krever at du har nok tid å sette av. De fleste oppdrag blir gjennomført i helger, men det er en stor fordel at man har mulighet til å ta noen fridager utover helger også. Når vi må reise langt så tar vi ofte noen ekstra dager i forbindelse med en helg. I tillegg så må man sette av en god del tid til å gå igjennom opptak vi har gjort på turen for å finne de spesielle hendelsene.
 • Økonomi
  Du må ha en god nok økonomi som gir deg mulighet til å delta på reisevirksomheten. Det er ingen krav til at du skal delta på alle oppdrag, men det forventes at man er relativt aktiv og at økonomien ikke er det som begrenser om man har muligheten til å delta på det meste. Vi tar ikke betalt fra oppdragsgivere for gjennomføring av oppdrag, så alle utgifter dekkes av oss selv.
 • Være aktiv
  I det daglige så har teamet kontakt via digitale hjelpeverktøy som inkluderer chat og videokonferanser. Vi benytter oss av blant annet programmene Slack og Discord. Vi bruker disse verktøyene til alt fra hverdagslige diskusjoner til planlegging og diskusjoner rundt oppdrag.
 • Bosted
  Vi stiller egentlig ikke krav til bosted, men de fleste i hovedteamet vårt holder til på Østlandet innenfor en radius av en times tid fra Oslo. Det er en stor fordel med tanke på deltakelse på møter, sosiale hendelser og annet. Men om du har mulighet til å reise en del så spiller det egentlig ingen rolle hvor du er bosatt.
 • Førerkort og bil
  Det er ikke et absolutt krav, men det er en stor fordel for din egen del å ha førerkort og bil. Vi forflytter oss rundt på tidspunkter og til steder hvor kollektivtrafikk ikke er noe alternativ. Vi samkjører naturligvis mest mulig så langt det lar seg gjøre.
 • PC/Internett
  Vi har utviklet et eget internt system (web-basert) for gjennomgang av opptak. Mange av opptakene våre er i relativt høy kvalitet som forutsetter at du har en rask nok PC for å få spilt av, og en rask internettlinje er også å foretrekke for at du ikke skal vente for lenge på nedlastinger.
 • Klarsynt/medium?
  Hvis du mener du har evner utover det normale så er ikke det noe vi aktivt ønsker å benytte oss av i praksis. Vi er ute etter å undersøke og dokumentere hendelser som alle og enhver kan oppfatte i form av å se eller høre. Så vi legger ingen vekt på hva man føler/mener, da dette havner utenfor vårt område. Du må gjerne føle på ting men det vil ikke påvirke resultatene av undersøkelsene eller bli brukt ved fremlegging av funn, da vi kun fremlegger det vi har dokumentert på lyd eller video.
 • Skeptiker?
  Det er bare en positiv egenskap som vi ikke stiller oss negativ til, men det er også en forskjell på å være skeptiker og det å være nektende. Innenfor det feltet her så er det mange åpne spørsmål og man må være både nysgjerrig og ha interessen for å både oppleve og dokumentere ting. Hvis man er helt nektende for alt, så har man nok heller ikke interessen av å bli en del av teamet.
 • Mentalitet
  Du må være sterk mentalt og ikke la deg lett påvirke av for eksempel frykt. Når vi undersøker steder så oppsøker vi fenomener, vi skal ikke løpe vekk fra de.
 • Sosial
  Vi skal fungere som et bra team sammen, så det er viktig at du sosialt passer godt inn i teamet. Hvis du er lett omgjengelig og sosial utadvendt så er det gode egenskaper.


 Søknadsskjema