logo
Norwegian Ghost Hunters er en felles organisasjon for grupper som utfører undersøkelser av paranormale fenomener i Norge. Formålet med alle våre undersøkelser er forsøke å få en bedre forståelse for det som i dag ofte omtales som uforklarlige og ukjente fenomener, samt dokumentere disse hendelsene på best mulig måte.

Denne nettsiden er en felles portal for alle grupper som samarbeider med organisasjonen, og vil kontinuerlig bli oppdatert med informasjon og opptak fra undersøkelser hvor vi har fått tillatelse til publisering.

Mer informasjon


 YouTube videoer

 Følg oss på sosiale medier